Ziel & Zorg is maatwerk. De vergoeding wordt daarom ook per situatie bepaald. Ter indicatie gelden de volgende basisprincipes:

Het uurtarief bedraagt € 75,- per uur.
Er wordt in principe gewerkt met sessies van 2 uur, voor een tarief van € 130,- per sessie.
Wanneer de sessies een frequentie hebben van 1 keer per week, wordt het bedrag € 115,- per sessie van 2 uur.

De kosten moeten vooralsnog particulier betaald worden.

Graag bekijk ik samen met u de mogelijkheden in uw situatie. En komen we tot een passende tariefafspraak, afgestemd op het totaal aantal gewenste uren en de frequentie van de sessies.

Samenwerking met Evita Zorg 

Ziel & Zorg wordt aangeboden via de Praktijk voor Bezinning & Verstilling in Den Haag.

Maar omdat ik ook als zorgverlener werk bij Evita Zorg kan Ziel & Zorg ook als onderdeel van een zorgplan voor bestaande of nieuwe cliënten van Evita worden ingezet. In die zin is er sprake van ‘kruisbestuiving’ tussen Praktijk voor Bezinning & Verstilling en Evita Zorg.

Binnen Evita Zorg is zorgtechnische expertise aanwezig (met specialismen Dementiezorg en Terminale Zorg) en kunnen alle soorten voorkomende zorg geleverd worden. Binnen dit aanbod vormt Ziel & Zorg een specialistische vorm van begeleiding, gericht op de ziel. Vooralsnog geldt ook hier dat de kosten particulier betaald dienen te worden.