De Basis

Ik, Mieke Roelands, ben geboren in 1965. Na het gymnasium, heb ik in 1989 de studie Technische Bedrijfskunde afgerond aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna ben ik bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) gaan werken, in diverse bedrijfskundige functies bij verschillende bedrijfsonderdelen. De laatste 3 jaren van mijn loopbaan binnen KLM (tot 2002) ben ik werkzaam geweest als Mobiliteitsmanager. In deze functie gaf ik loopbaanadvies aan mensen die op zoek waren naar een nieuwe functie binnen of buiten KLM.

Moederschap

Van 2002 – 2009 heb ik me fulltime op het moederschap gericht. Dit betekende een een radicale wending in mijn leven en het loslaten van identiteit verbonden aan werk en maatschappelijke status. Deze stap is, hoewel niet altijd even makkelijk, uiteindelijk zeer vruchtbaar gebleken. Ik heb zowel mijn kinderen als mijzelf in deze periode kunnen geven wat werkelijk nodig was. Het moederschap bleek een krachtige katalysator voor groei, die leidde naar het innerlijk kind in mij. Ik heb leren luisteren en handelen naar de kwetsuren en behoeften van dit innerlijk kind, en ben zo uiteindelijk niet alleen 100% moeder geworden voor mijn kinderen, maar ook voor mijzelf.

Crisis

Een ingrijpende verlies-ervaring confronteerde mij in die periode ook met oude, zeer intense gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid en schuld. Dit leidde tot een heftige crisis, waarin al mijn houvast en al mijn zekerheden verdwenen leken. In een langdurig traject van inzichtgevende psychotherapie ben ik gaan zien en vooral ook ervaren wat de diepliggende ervaringen waren die tot mijn innerlijke patronen en emoties hebben geleid. Het betekende een “ont-mantelen van”, om zo gaandeweg mijn wérkelijke IK te “ont-moeten” en als leidraad te nemen voor mijn leven. Ik ben tot op de dag van vandaag intens dankbaar voor de innerlijke vrijheid die ik hiermee gevonden heb

Passie

In 2010 kwam ik in aanraking met Yoga en Meditatie. Dit gaf mij direct een gevoel van “thuiskomen”. Een manier om op een zachte manier verbinding te maken met lichaam en geest. Om diepgang en lichtheid te combineren. Om steeds weer te “her-bronnen”. Ik heb een 3-jarige opleiding gevolgd tot Hatha Yoga docent en een 2-jarige opleiding tot Meditatie docent. Ook ben ik gecertificeerd Mindfulness trainer en Compassie (Heartfulness) trainer. Het lesgeven op al deze gebieden geeft mij een gevoel van diepe vervulling. In 2012 ben ik mijn eigen praktijk gestart. Hierin komt alles samen – het individueel begeleiden van mensen met levens- en loopbaanvragen en het groepsgericht begeleiden, trainen en lesgeven op het gebied van bewustzijn en acceptatie.

Ambassadeur van de zachtheid:  Ont-ferm-ing…

Een lange weg heb ik afgelegd om te gaan zien en ervaren dat mijn gevoeligheid, mijn kwetsbaarheid, mijn zachtheid feitelijk mijn meest wezenlijke kwaliteiten zijn. Het is mijn diepste overtuiging (en ervaring) dat ware kracht en diepe vervulling tot ons komen in de mate waarin we in staat zijn ons te openen vanuit kwetsbaarheid en zachtheid.
In een wereld waarin het “opkloppen” van het ego, en het zoeken van “snelle oplossingen” vaak meer gestimuleerd of gewaardeerd wordt dan innerlijke diepgang en verzachting, wil ik mij inzetten als “ambassadeur van de zachtheid”…
En hiermee het woord “ont-ferm-ing” in een veel bredere context plaatsen. Voel je je hierdoor aangesproken en wil je ontdekken wat  dit voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact op !