Ziel & Zorg is maatwerk. De vergoeding wordt daarom ook per situatie bepaald. Ter indicatie gelden de volgende basisprincipes:

Mijn uurtarief bedraagt € 60,- per uur. Afhankelijk van het gevraagde aantal uren en frequentie van zorgmomenten kan hiervan afgeweken worden. Graag bekijk ik samen met u de mogelijkheden in uw situatie. En komen we gezamenlijk tot een passende tariefafspraak.

Samenwerking met Evita Zorg 

Ziel & Zorg wordt aangeboden via de Praktijk voor Bezinning & Verstilling in Den Haag. Maar omdat ik ook als zorgverlener werk bij Evita Zorg kan Ziel & Zorg ook als onderdeel van een zorgplan voor bestaande of nieuwe cliënten van Evita worden ingezet.

Binnen Evita Zorg is zorgtechnische expertise aanwezig (met specialismen Dementiezorg en Terminale Zorg) en kunnen alle soorten voorkomende zorg geleverd worden. Fysieke en verpleegtechnische zorg worden in veel gevallen (deels) vergoed via de zorgverzekering. Waar mogelijk kan ik deze zorg (mee) invullen, eventueel in samenwerking met een team zorgverleners zodat de zorgverlening optimaal aansluit bij de wensen en noodzaak van de specifieke situatie.