Specialistische begeleiding gericht op de ziel, binnen een ‘zorg-omgeving’

Ziel & Zorg is een nieuw product, waarin ik mijn expertise op het gebied van zingeving en spiritualiteit combineer met de zorgverlening aan en begeleiding van kwetsbare (veelal oudere) mensen en hun naasten.

In mijn visie is zorgverlening vaak primair gericht op fysieke en/of mentaal-emotionele ondersteuning. Het aspect van de ziel blijft dan onderbelicht. Dit kan leiden tot schrijnende situaties en de ervaring van zinloosheid of leegte.

We zijn soms zo gefocussed op overleven of op beter worden, dat we niet goed raad weten met situaties die we als ‘uitzichtloos’ bestempelen. We hebben moeite om te leven met beperkingen en het besef van de eindigheid van het leven. Verdriet, angst en zorgen hebben dan de overhand. Contact met de ziel geeft hier tegenwicht aan en brengt als vanzelf meer rust, acceptatie, overgave, innerlijke vrede en verbondenheid.

Daarom is er Ziel & Zorg: specialistische begeleiding gericht op de ziel. Zingeving en welzijn komen hiermee binnen handbereik, niet alleen voor de ‘patiënt’ maar ook voor naasten en andere betrokkenen. Zo kan een tijd van ziek-zijn of sterven tot een waardevolle tijd worden. Een tijd van verdieping en verbinding met de essentie van mens-zijn:

‘De ziel betrekken in een zorgtraject,
bevordert welzijn en zingeving en voegt een spirituele component toe
die waardevol is voor alle betrokkenen’

In het kader hiernaast leest u in welke situaties Ziel & Zorg ingezet kan worden, en wat het kan opleveren. Heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie of praktijkvoorbeelden dan kunt u onderstaande linkjes aanklikken:

– Ziel & Zorg bij dementie en hersenaandoeningen (bv CVA): klik hier

– Ziel & Zorg in de laatste levensfase (palliatieve en terminale fase): klik hier 

 Visie op de ziel en mijn werkwijze: klik hier

Kosten en samenwerking met Evita Zorg: klik hier


Over mij:  Mieke Roelands 

In Ziel & Zorg komen twee werkvelden van mij samen. Enerzijds het werk in mijn praktijk als yoga- en meditatiedocent en anderzijds het werk in de ouderenzorg. Als verpleegkundige richt ik me vooral op palliatief terminale zorg. Daarnaast heb ik veel ervaring in de begeleiding en verzorging van mensen met dementie.  Op het raakvlak tussen zorg en spiritualiteit voel ik mij gepassioneerd en geïnspireerd en komen een aantal van mijn kwaliteiten expliciet tot hun recht:

Ik ben iemand die met een volledig open hart en open geest naast een ander kan staan. Ik ben oprecht geïnteresseerd, kan goed luisteren, kijk voorbij het uiterlijke plaatje en maak contact op een diep niveau. De ander kan zich hierdoor ‘geweten’ ontspannen. Ik ben zelf stevig innerlijk geankerd en geaard waardoor ik ook in heftige situaties rust kan bewaren. Bovendien is hierdoor de ruimte die ik schep helemaal aan of voor de ander.

Ik ben verpleegkundige en heb ruime ervaring in persoonlijke verzorging en begeleiding van kwetsbare ouderen en zieken. Aan een sterfbed kan ik specifieke verpleegtechnische zorg verlenen.