Trainingen voor een open geest & een open hart –
bewust leven door aandacht & acceptatie

Mindfulness is een fenomeen dat de afgelopen jaren steeds bekender is geworden. Terwijl de wortels eeuwenoud zijn en afkomstig uit het Boeddhisme, heeft Mindfulness Training in het Westen een specifiek karakter aangenomen en sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een grote vlucht genomen. Mindfulness wordt (oa) toegepast om beter met stress te kunnen omgaan, met piekergedachten, depressieve gevoelens, slapeloosheid, of (chronische) pijn. Maar ook om bewuster te leven, en om echt in het hier-en-nu te kunnen zijn en zo meer voluit te leven. Terwijl Mindfulness Training ruime bekendheid geniet, is Compassie (of Heartfulness) Training vrij nieuw. Focus hierbij is het versterken van het vermogen om je betrokken te voelen bij pijn en lijden van jezelf en van anderen.

Er gebeuren in ieders leven dingen die moeilijk, pijnlijk of stressvol zijn. Dat is inherent aan het leven zelf, waarin verandering en onzekerheid een gegeven zijn. In onze geest echter, beoordelen we de werkelijkheid steeds als “prettig” of “onprettig”. Wat niet prettig voelt proberen we te vermijden of te onderdrukken, wat wel prettig voelt proberen we vast te houden. Hiermee veroorzaken we onbedoeld extra pijn (bovenop de moeilijke situatie) en strijd. Mindfulness en Compassie bieden ieder op hun eigen manier mogelijkheden om anders met de wisselvalligheden van het leven om te gaan.

MINDFULNESS TRAINING

Door de technieken die je leert binnen Mindfulness, krijg je de mogelijkheid om de werkelijkheid te kunnen gaan zien en aanvaarden zoals die is. Je leert ruimte te maken, door regelmatig uit de “Doe-modus” te stappen en te zien wat er nu, op dit moment IS. Stoppen dus met doen, met vechten, met strijden. Kijken naar je gedachten, naar je emoties. Zien met welke bril je naar de werkelijkheid kijkt en in hoeverre die gekleurd is. En dan vanuit een heldere blik een bewuste keuze maken hoe je het best kan handelen –  een bewuste respons geven in plaats van reageren op de automatische piloot. Mindfulness wordt ook wel “aandacht-training” genoemd; we ontwikkelen een open, milde aandacht waarin we helder kunnen zien en die ons innerlijke vrijheid geeft.

COMPASSIE TRAINING

Met Compassie wordt bedoeld het vermogen om je betrokken te voelen bij pijn en lijden van jezelf en anderen.
Dit is absoluut niet iets wat ver van je af hoeft te staan. En het is ook geen overbodige “luxe” ! Want niemand van ons is vrij van lijden; het doet zich voor in talloze grote en kleinere vormen. Lijden dat “van buitenaf” op ons afkomt, maar ook lijden dat ontstaat in ons innerlijk – door hoe we met onszelf omgaan.

Veel mensen merken dat zij best compassie en zorg kunnen betonen aan anderen wanneer deze dat nodig hebben. Maar om zichzelf op identieke wijze tegemoet te treden, dat is een ander verhaal…. Dan steken vaak gedachten en gevoelens van zelfkritiek, strengheid, overmatig perfectionisme, schuld, schaamte, minderwaardigheid, niet goed genoeg zijn of tekortschieten de kop op. Dit veroorzaakt veel innerlijke strijd en lijden.

Stoppen met strijden om met liefdevolle aandacht bij onszelf aanwezig zijn –
het IS mogelijk  en iedereen kan het leren !

Instrumenten hiertoe vind je in de trainingen Mindfulness en Compassie. Beide zijn praktisch georiënteerd. Naast een theoretisch kader, gaat het vooral om zelf doen en ervaren. Dit betekent veel oefenen, ook thuis d.m.v. audiobestanden en een werkmap. Lees meer over het hoe en wat op de subpagina’s.