Ervaringsgerichte begeleiding, eventueel ook complementair aan medische of (psycho)therapeutische behandeling of een (loopbaan)coachingstraject 

Zachte Kracht is een individueel, op maat gemaakt programma, waarin door een combinatie van meditatie, (milde) yoga, inzichtgevende dialoog en intuïtieve technieken bijgedragen wordt aan heling, herstel, draagkracht en algemeen welzijn van cliënten die te maken hebben met lichamelijke en/of psychische klachten. De focus ligt op het versterken van aandacht (bewustzijn), acceptatie en liefdevolle zelfzorg.

Doelgroepcliënten die te maken hebben met
– (ernstige of chronische) ziekte of herstellend daarvan
– burnout of overmatige, langdurige stress
– psychosomatische klachten
– gevolgen van trauma
– hooggevoeligheid (HSP)

Kernprincipes en leerdoelen

Veel mensen met bovenstaande problematiek worstelen in de kern met een laag gevoel van zelf-waarde. Ze hebben moeite om compassie te betonen naar hun eigen situatie en ervaringen, en raken vaak verstrikt in strijd (vechten of boosheid), gepieker of heftige emoties als angst, schuld en schaamte. Gevoelens van tekort schieten, niet-goed-genoeg zijn, het vertrouwen kwijt zijn (in je lichaam, in jezelf of in je leven), je bestaansrecht betwijfelen, de gedachte dat er iets ‘mis’ is met je, overmatig perfectionisme en een harde, veeleisende en zelfkritische houding veroorzaken innerlijke druk en maken rust en ontspanning steeds minder mogelijk. Zo ontstaat extra ‘lijdensdruk’ bovenop de bestaande situatie. Zachte Kracht helpt mensen om een liefdevolle verbinding met zichzelf te ontwikkelen of versterken, zowel op het niveau van het lichaam, de geest (mentaal-emotioneel) als op het niveau van de ziel:

Lichaam
Hoe verhoudt je je tot je lichaam? Hoe ga je om met fysieke beperkingen of pijn ? Hoe geef je aandacht aan je lichaam en aan alles wat je daar ervaart ? Milde yoga, visualisatie en energetische oefeningen helpen om je lichaam te hervinden als een plaats waarin je thuis kan komen – ongeacht de fysieke staat van zijn

Geest  
Hoe ga je om met gedachten en emoties ? Hoe kan jouw geest je helpen om met moeilijkheden om te gaan ? Hoe vindt je innerlijke rust ? Door bewuste aandacht (mindfulness), het gebruik van je voorstellingsvermogen en door te werken met positieve intenties kan je de kracht van je geest voor je laten werken en ontwikkel je een houding van mededogen en compassie met jezelf?

Ziel
Vanuit een ruimer perspectief kijkend: hoe kan je betekenis of zin vinden in je ervaringen ? Hoe boor je jouw innerlijk weten aan ? Waar gaat het in essentie om ? Wie ben je werkelijk ? Door verschillende meditatieve en intuïtieve technieken (waaronder geleide visualisatie, werken met beelden en (tarot)kaarten) boor je de symbooltaal van je ziel aan en kun je tot je eigen antwoorden of waarheid komen.

Oefenvormen

We werken binnen Zachte Kracht niet op een rationeel niveau of door veel te praten, maar via verschillende soorten ervaringsgerichte oefeningen. Helemaal afgestemd op waar jij als client nu staat en wat voor jou nodig en behulpzaam blijkt.

Mijn in de loop der jaren opgebouwde unieke mix van meditatieve en intuïtieve technieken is de basis van waaruit ik je begeleid. De technieken komen uit verschillende bronnen en stromingen en ik pas ze ook voor mezelf toe, dus weet op ervaringsniveau en doorleefd van binnenuit wat ze kunnen betekenen. Een sleutelrol bij alle technieken speelt het ontwikkelen van bewuste, niet-oordelende aandacht, het gebruik van je voorstellingsvermogen (visualisatie) en werken met positieve intenties. Dit alles kan leiden tot groei van ‘gezonde IK-kracht’, een toenemend vermogen tot (zelf)acceptatie en -liefde, en hierdoor meer rust en ontspanning – zelfs als ‘het’ moeilijk is in je leven….

Hoe – werkwijze

 Intake voor verkenning van de hulpvraag en het bepalen van de focus van begeleiding (lichaam, geest, ziel)

 Aansluitend 3 of 5 vervolgsessies van 1 uur. Hierin wordt ervaringsgericht gewerkt door het aanbieden van oefeningen en meditaties.

De oefeningen worden opgenomen op audio, en de cliënt gaat hier thuis actief mee aan de slag. Zo kan er ook een verankering in het dagelijks doen en laten plaatsvinden.

Indien passend wordt er ook theoretische informatie aangeboden die helpt om te achtergrond en het belang van de oefeningen beter te begrijpen.

Aan het begin van een sessie worden de ervaringen met de oefeningen besproken en een passende volgende oefening aangeboden. De inhoud ontwikkelt zich dus organisch naar gelang de ervaringen en behoeften van de cliënt

De frequentie van de sessies wordt in overleg bepaald.

Zachte Kracht kan ingezet worden als complementaire begeleiding bij psychotherapie of medische behandelingen. Bespreking van ervaringen en resultaten met de behandelend therapeut of arts is in principe de verantwoordelijkheid van de cliënt

Kosten intake € 50,-. Serie van 3 sessies € 290,-. Serie van 5 sessies € 445,-.
Eventuele additionele sessies na een gevolgde serie:  € 80,- Deze bedragen gelden voor particulieren en zijn in dat geval incl BTW. Wanneer de kosten vergoed worden door een werkgever gelden andere tarieven – neem hiervoor contact op.

 Op lokatie (instelling, groepspraktijk) of in mijn studio in Den Haag Benoordenhout

Tenslotte: “True healing is not the fixing of the broken, but the rediscovery of the Unbroken” (Jeff Foster)
Ga je deze begeleidingsvorm aan, dan werk je aan heling van lichaam, geest & ziel. Heling is iets wat ALTIJD mogelijk is, ongeacht onze innerlijke verwondingen en/of fysieke beperkingen. Het enige wat nodig is, is zachtheid en bereidheid om te ontdekken wat al aanwezig is…